הדמיות מבנים חוץ ופנים,לפי בקשת הלקוח ללא צורך בשום תכנון התחלתי של אדריכל,מעולה לצורך המחשה ולגיוס תרומות